القود

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد

القود در اصطلاح

قود
يك سوى سر(مقدّمة/173) / (‏اصطلاحات پزشکی , ج1 , ص157)