لطوخ

لطوخ در اصطلاح

لطوخ
بالضم چيزى را گويند كه عضو را بدان بيالايند. / (بحر الجواهر , ج1 , ص330)