ماهج

ماهج در اصطلاح

ماهج
شير تُنُكِ با مزه كه مزه او نگشته باشد. / (بحر الجواهر , ج1 , ص338)