نسبت به ميهنش حرارت به خرج مىدهد

نسبت به ميهنش حرارت به خرج مىدهد در اصطلاح

نسبت به ميهنش حرارت به خرج مىدهد
إنّه يَتَحَمَّسُ لِوَطَنِه. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص52)