اعطاى رتبه

اعطاى رتبه در اصطلاح

اعطاى رتبه
مَنْحُ الدَّرَجَةِ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص68)