اين آزمايش سرنوشت ما را تعيين مى كند

اين آزمايش سرنوشت ما را تعيين مى كند در اصطلاح

اين آزمايش سرنوشت ما را تعيين مى كند
هذهِ التَّجْرِبَةُ تُقَرِّرُ مَصيرَنا. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص77)