آيا او با تو فاميل است

آيا او با تو فاميل است در اصطلاح

آيا او با تو فاميل است
هَلْ هُوَ قَريبُكَ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص92)