وقت فوت شد

وقت فوت شد در اصطلاح

وقت فوت شد
فاتَ الوَقْتُ‌، مَضَى الوَقْتُ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص94)