از او قدردانى كرد

از او قدردانى كرد در اصطلاح

از او قدردانى كرد
أَشادَ بِهِ‌، نَوَّهَ بِهِ‌، قَدَّرَهُ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص95)