در جاى خود قرار گرفت (نشست)

در جاى خود قرار گرفت (نشست) در اصطلاح

در جاى خود قرار گرفت (نشست)
اِتَّخَذَ مكانَهُ‌، اِسْتَقَرَّ فِي مكانِهِ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص96)