درسم را مرور كردم

درسم را مرور كردم در اصطلاح

درسم را مرور كردم
رَاجَعْتُ‌ دُروسي، ذاكَرْتُ دُروسي. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص114)