شخص ممسكى است و حتى از فرزندانش مضايقه دارد

شخص ممسكى است و حتى از فرزندانش مضايقه دارد در اصطلاح

شخص ممسكى است و حتى از فرزندانش مضايقه دارد
رَجُلٌ بَخيلٌ‌ و يُقَتِّرُ حَتّى عَلى أَوْلادِهِ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص118)