در اين ميدان (مطلب)

در اين ميدان (مطلب) در اصطلاح

در اين ميدان (مطلب)
في هذا المَجالِ‌، في هذا المِضْمارِ، في هذا الحَقْلِ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص120)