الصّحو

الصّحو در اصطلاح

الصّحو
هوشيارى، در مقابل سكر استعمال مى‌شود. كشّاف در فقه، آسمان صاف و بى‌ابر است. مجمع البحرين موارد استعمال: بنابر قولى در صحو بايد پنجاه نفر در ثبوت رؤيت هلال شهادت بدهند. شرح لمعه، كتاب صوم / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص304)