اشهاد

اشهاد در اصطلاح

اشهاد
كسى را به مجلس حاضر كردن. در عرف فقه، احضار دو نفر يا بيشتر در عقد ازدواج و اخذ با شفعه لازم است. موارد استعمال: در عقد ازدواج اشهاد مستحب است. و در اخذ با شفعه (در صورت غيبت اشهاد لازم نيست.) شرح لمعه، كتاب نكاح و شفعه / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص47)