پرستارى

پرستارى در اصطلاح

پرستارى
الولادة(قانون/ج 485/1) / (‏اصطلاحات پزشکی , ج1 , ص258)