ترخون

ترخون در اصطلاح

ترخون
الطّرخون(قانون/ج 1667/3) / (‏اصطلاحات پزشکی , ج1 , ص269)