عبد الغفور

عبد الغفور در اصطلاح

عبد الغفور
كسى كه مظهر نام الغفور شده باشد،و در عفو گناهان خلق مبالغه كند و بر بديهاى خلق پرده كشد. / (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی , ج1 , ص571)
كسى است كه در درگذشتن از ستم و تباهى و جرم - و همين‌طور پوشيدن آن‌ها - از "عبد الغفار" بيشتر باشد، چون "عبد الغفور" پيوسته در مى‌گذرد و "عبد الغفار" فراوان در مى‌گذرد. / (ترجمه اصطلاحات الصوفيه , ج1 , ص77)