عبد الباعث

عبد الباعث در اصطلاح

عبد الباعث
كسى است كه خداوند قلبش را به حيات حقيقى - پس از مرگ اراديش از صفات نفس و شهوات و هواهاى آن - زنده كرده باشد و مظهر اسم "الباعث" خودش قرارش داده باشد، پس او مردگان جهل را به علم زنده مى‌كند و بر طلب حق برمى‌انگيزاندشان. / (ترجمه اصطلاحات الصوفيه , ج1 , ص82)
كسى كه خداوند دلش را به حيات حقيقى زنده گردانيده،و صفات نفس و هواهاى نفسانى خود را به حكم«موتوا قبل ان تموتوا»ميرانده باشد. / (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی , ج1 , ص568)