ضع و تعجّل

ضع و تعجّل در اصطلاح

ضع و تعجّل
عبارتى كه طلبكار به بدهكارى كه سررسيد پرداخت بدهى‌اش هنوز فرانرسيده مى‌گويد: قرض مرا پرداخت كن و مقدارى از آن را بكاه. / (مبادی و اصطلاحات علم فقه , ج1 , ص175)