جاى تأسف است

جاى تأسف است در اصطلاح

جاى تأسف است
مِمّا يُؤسَفُ له، و لِلْأسَف. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص41)